compressor

AdriaRoute CD


  • Dostupnost: Na dotaz

  • 1 290 Kč

  • Cena bez DPH: 1 066.12 Kč

Popis

Navigační mapa Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny. Makedonie a nově Srbska se silničním a uliční detailem pro území celého státu. Mapa podporuje funkci automatického výpočtu trasy (routing).
Mapa obsahuje zákres dálnic a komunikací všech tříd o délce přes 300 000 km. Zákres městských plánů v mapě je různě hustý podle oblastí. Slovinsko má plný uliční detail, tzn. že je v mapě zakreslena síť ulic ve všech městech a obcích včetně jejich názvů a čísel domů. Chorvatské území má v uličním zákresu u verze mapy 2.10 celkem 486 měst včetně názvů ulic, 306 největších měst, jako je Záhřeb nebo Zadar mají v zákresu k dispozici i čísla domů, takže lze spustit navigaci až na konkrétní adresu. Bosna a Hercegovina má silniční a uliční detail zatím hůře pokrytý, uliční síť s názvy ulic je v mapě má zakresleno 72 měst a jediné - Banja Luka má k dispozici databázi čísel domů. Nově se v mapě objevuje pokrytí Makedonie a Srbska, Makedoine má zatím 8 největších měst v uličním detailu (např. Skopje), v Srbsku uliční zákres v městech zatím cybí.

Krom komunikací mapa zahrnuje zákres velkého množství bodů zájmu (více jak 50 000 objektů), jako jsou čerpací stanice, restaurace, nákupní centra, parkoviště, pamětihodnosti, apod. Obsah mapy doplňují vodní plochy a vodní toky, železnice a plochy osídlení. Mapa obsahuje detailní zákresy ploch všech ostrovů v archipelu Jaderského moře, větší detail krom bodového značení sídel a hlavních cest na ostrovech zatím chybí.

Mapa se automaticky instaluje spolu s obslužným programem MapSource z instalačního CD. AdriaRoute ve verzi 2.10 obsahuje 108.9 MB dat (včetně dat pro routing) a je členěna na 16 mapových regionů.

Mapa je jednolicenční, tzn. že zakoupené CD lze registrovat pouze na jeden GPS přístroj. Mapová licence je nepřenosná, nelze tedy v případě zakoupení nového přístroje provést změnu registrace ze starého na nový přístroj.

Registrace mapy je on-line. Pro registraci potřebujete znát vnitřní číslo přístroje (Unit ID) a sériové číslo CD mapy. Při registraci rovněž uvedete osobní údaje, jako je jméno a adresa. Vnitřní číslo přístroje naleznete v ovládacím SW přístroje – přesný postup záleží na daném modelu přístroje Garmin. V principu stačí mít zapnutý GPS přístroj a nalézt ikonku nebo položku s názvem „Systém“, „Setup“ nebo „Nastaveni“. Pod touto položkou/ikonou lze Unit ID nalézt.
 

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good
<