compressor

Topo Czech plná verze DVD


  • Dostupnost: Na dotaz

  • 2 480 Kč

  • Cena bez DPH: 2 049.59 Kč

Popis

Turistická mapa TOPO Czech - nejnovější plná verze mapy s registračním číslem na CD v pošetce.

Nová verze turistické a navigační mapa České republiky určená pro většinu mapových GPS Garmin.
TOPO Czech je turistická mapa v měřítku 1:25 000. Jejím základem jsou vybrané prvky Státního mapového díla ZABAGED a silniční síť StreetNet firmy CEDA. Datový objem činí 214.3 MB, členění mapy je změněno na 24 regionů. Mapa stejně jako předchozí verze obsahuje zákres mapových prvků o šířce 0.5 km za státní hranice.
Součástí instalačního CD je i mapové prostředí MapSource (verze 6.15.7). Na CD jsou také podrobné manuály k instalaci a odkaz na on-line registraci.
Mapa je jednolicenční, tzn. že zakoupené CD lze registrovat pouze na jeden GPS přístroj. Mapová licence je nepřenosná, nelze tedy v případě zakoupení nového přístroje provést změnu registrace ze starého na nový přístroj.

Základní popis mapy
Mapa vznikla spojením turistických a navigačních dat z několika datových zdrojů. Nejvíce je v mapě použita řada především polohopisných a topografických prvků ze Státního mapového díla,které mapu obohacuje o řadu polohopidných prvků a výškopis. Hustota zobrazovaných prvků odpovídá přibližně měřítku 1:25 000. Krom linií komunikací jsou v mapě zakresleny linie turistických značek, cyklotras, vedení velmi vysokého napětí, naučných stezek a výletů po Tisícovkách. Dále mapa obsahuje stínování reliéfu, takže pohledově působí plasticky a topografie terénu je v ní lépe čitelná. Funkce stínování mapy umožňuje si nechat zobrazit výškový profil trasy. Stínování reliéfu a zobrazení profilu trasy ze stínovaných dat je možné sledovat pouze v počítači, v programu MapSource, nikoli v GPS přístroji.
Sítě turist. značek, cyklotras, naučných stezek a tras s výlety po Tisícovkách jsou obarveny. Barevné symboly nezobrazují všechny mapové přístroje z produkce Garminu. Tuto funkcni nabízejí přístroje od roku výroby 2006 a nověji. Jmenovitě lze uvést např. eTrex Venture Cx, eTrex Legend Cx, eTrex Vista Cx, eTrex 20/30GPSMAP 60 Cx, GPSMAP 60CSx, GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 76Cx, GPSMAP 76 CSx, GPSMAP 78, přístroje řady StreetPilot c5xx, Nuvi, Zumo, Colorado, Dakota, Oregon, Montana, GPSMAP 278 a Garmin Mobile 10.

Mapa obsahuje tyto mapové prvky:

• sídla a části sídel (20.000 bodů),
• body zájmu ve více jak 50 kategoriích (např. bankomaty, památky, restaurace, objekty čs. opevnění, turistická známková místa, sport, zábava, železniční stanice a zastávky),
• výškové kóty (65.000 bodů),
• síť komunikací - dálnice, silnice I.-III. třídy, zpevněné asfaltky, ulice ve městech a místní komunikace v obcích, důležitější lesní a polní cesty (přes 1 300 000 úseků), stav k únoru 2012
• železnice a některé železniční vlečky,
• vedení velmi vysokého elektrického napětí (110, 220 a 400 kV),
• vodní toky, potoky,
• vrstevnice s krokem 20 metrů,
• turistické značky,
• cyklotrasy,
• naučné stezky,
• doporučené výlety po Tisícovkách
• plochy sídel a u velkých měst plochy nákupních, univerzitních a dalších oblastí,
• plochy lesů,
• vodní plochy-vodní nádrže, jezera, rybníky a malé nepopsané vodní plochy,
• digitální model terénu

Nepodporované přístroje:
GPS 12Map, GPS III+, eMap/eMap Deluxe, StreetPilot, StreetPilot ColorMap a StreetPilot III

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good
<