Záhadná místa Česka


 • EAN: 9788073934347
 • Dostupnost: Vyprodáno


Popis

Tajemství, záhady, nevysvětlitelné jevy, či báje byly odedávna populárním tématem lidských diskuzí, často pak i cílem pátrání v krajině.

Tato mapa vám neusnadní hledání těch několika opravdu tajemných míst, jako například Štěchovického pokladu, ale měla by vám představit záhadná místa na území Česka, která známe a často je i míjíme jako něco samozřejmého.

Přiblíží vám je jednak z hlediska jejich polohy, to je koneckonců prvotní cíl každé mapy, ale také z hlediska témat. Jiná tajemství odkrývají archeologická naleziště, jiná skrývají hrady a zámky a zcela jinak pohlížíme na zázraky přírody. V mapě naleznete podivuhodné balvany, výjimečné bitvy, tajemné stavby, údajné poklady i náboženské záhady.

To vše dohromady vytváří zajímavý pohled na neobyčejné památky a místa naší země.

 • skládaná mapa 1 : 500 000 s vyobrazením záhadných míst České republiky
 • popis vybraných památek a míst na rubové straně mapy
 • archeologické nálezy a megality
 • Slované a Keltové
 • náboženské záhady
 • přírodní záhady
 • tajemné stavby
 • záhady hradů a zámků
 • podivuhodné události, historické bitvy

Rozložený formát: 985 x 665 mm
Složený formát: 123 x 230 mm

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good

Související produkty